Otvoriti bankovni račun

Banke u Švedskoj su dužne da Vam ponude bankovni račun. Imate pravo na bankovni račun i ako nemate švedski matični broj, švedsku adresu ili ako imate zaštićen identitet. Ali banka mora biti u mogućnosti da kontroliše Vaš identitet, kako bi ste mogli otvoriti bankovni račun.

Banka može da odbije da Vam otvori račun u slučajevima kada ste bili nepošteni prema banci. Banka može da Vas odbije i kada postoji sumnja o krivičnom delu.

Banka nije dužna da Vama, u svojstvu klijenta, ponudi pristup internet bankarstvu. A nema ni obavezu da Vam izda bankovnu karticu ili da Vam da kredit. Finansijska inspekcija sa druge strane savetuje švedske banke da u ponudi imaju npr. bankovnu karticu te pristup internet bankarstvu za svoje klijente.

Na koji način dokazujete svoj identitet?

Važeće isprave za identifikaciju u Švedskoj su:

•Švedska vozačka dozvola

•Švedska nacionalna ID (lična karta)

•SIS- označene ID-karte, EU-karta

•Švedski pasoš

•Strani pasoš

U slučaju da imate strani pasoš, banka može nekada da traži pismo o identifikaciji od Vaše banke u domovini.

Dodatne podatke o tome ćete naći na www.konsumenternas.se