Na koji način mogu jeftinije slati novac?

Preduzeća imaju sve više različitih naknada kada vršite prenos novca. Upoređujući cene preduzeća, možete uštedeti novac. Birajući najbolju alternativu više  će novca stići onome kome ste ga poslali.

   

Važno:

• Prenos jednog većeg iznosa novca je često jeftiniji nego više manjih prenosa

•Izvršite prenos na vreme, jer prenos koji traje par časova je obično skuplji nego prenos koji traje nekoliko dana.

 •Uporediti različite alternative za prenos

Uporedite preduzeća i cene

Koristite naše upoređivanje cena kako bi ste videli kolika je razlika. Ovde možete i da vidite koliki deo novca nestaje za provizije, kako u krunama tako i u procentima. Pokazujemo koliko košta da se pošalje 1000 i 3000 kruna. To su primeri koji trebaju da Vam olakšaju da uočite razlike. Ne možete ispuniti iznos po sopstvenom izboru.