Na sledeći način ćete poslati novac

Obratićete se banci ili zastupniku za transfer novca kako bi ste poslali novac. Sve banke ili svi zastupnici ne vrše prenos novca u svim zemljama. Možete “platiti“ prenos gotovinom, karticom ili prenosom sa Vašeg bankovnog računa. Sve banke ili svi zastupnici ne prihvataju sve načine plaćanja.

Prije nego što izvršite prenos novca, dobro je znati što je najbitnije za Vas: cenu prenosa ili vreme potrebno da novac stigne.

Važno:

•Vreme: Koliko je maksimalno vremena potrebno za prenos?

•Cena: Koliko ste spremni da platite za Vaš prenos?