Ako nešto krene pogrešno

U svakom slučaju pitajte preduzeće koja su pravila kada nešto krene pogrešno. A takođe pitajte koja dokumentacija, koji papiri su Vam potrebni kako bi ste dokazali Vaš prenos . Važno je da znate koji računi ili ugovori su potrebni da bi ste pokazali da ste poslali novac.

Važno:

• Sačuvajte uvek ugovore i račune prenosa, sve dok ne saznate da je primalac podigao tačan iznos novca.

•Isto tako je važno da primalac sačuva eventualne račune.

Važno je da u slučaju nastalih problema postoje svi papiri kako biste mogli da zahtevate ispravku, tj. da napravite reklamaciju.