Koliko košta poslati novac?

Troškovi slanja novca u inostranstvo se često razlikuju jer svaka kompanija može da odredi svoje takse. Kompanije koje nude uslugu za transfer novca u inostranstvo uzimaju naknade za to. Kada je transfer završen naplaćuje se i naknada za promenu u valutu države primaoca. U mnogim slučajevima visina naknada varira u velikoj meri. 

Vad kostar det?

O ovome je potrebno da se raspitate pre slanja novca u inostranstvo kako ne biste propustili neke naknade:

  • Saznajte  koliko se uzima za fiksnu naknadu za pretransfer i kolika je naknada za promenu valute. Kompanija kod koje je jeftina jedna naknada, druga naknada može biti viša.  
  • Uvek pitajte da li se u zemlji primaoca nešto naplaćuje kada želite da obavite transfer.  
  • Ne zaboravite da izračunate sve troškove. Važno je koliko novca stiže.

Izračunajte  sve troškove: 

  • Naknada za sam transfer 
  • Naknada za razmenu valute, ono što se zove devizni kurs
  • Troškovi prijema