Koliko košta da se pošalje novac?

Koštanje slanja novca u inostranstvo varira često, jer svako preduzeće odlučuje o svojim naknadama. Preduzeća koja nude usluge prenosa novca u inostranstvo, naplaćuju te usluge. A kada se obavi prenos, takođe se naplaćuje i promena kursa u važeći za zemlju primaoca.  Koliko se naplaćuje jako varira u mnogim slučajevima.

Ne zaboravite da pogledate koliko se uzima za naknadu a koliko za promenu kursa. Jedna usluga može biti jeftina a druga skupa kod istog preduzeća.

Uvek pitajte da li se u zemlji prijema odbija kakva naknada, kada planirate da izvršite prenos. Ne zaboravite da saberete sve izdatke. Važno je koliko će novca stići na mestu destinacije. 

Saberite:

•Naknada

•Naknada za promenu kursa je to što se naziva provizija

•Naknade za primanje