Ovo je Money from Sweden

Novac iz Švedske je veb servis koji finansira vlada i koji upoređuje takse i kurseve za transfere u inostranstvo. U Švedskoj postoji mnogo banaka, kompanija, predstavnika i drugih finansijskih institucija koje vam omogućavaju transfer novca u inostranstvo. Naša misija je pronalaženje najjeftinije i najbrže usluge za vas. Veb servis je besplatan, potpuno nezavisan od svih aktera na tržištu i njime upravlja Agencija za zaštitu potrošača.

Pozadina

Naš cilj je da promovišemo otvorenost i poštenu konkurenciju na tržištu u cilju transfera novca u inostranstvo, što se naziva transferi ili doznake.

Takođe želimo da skrenemo pažnju na važnu ulogu koju ljudi igraju u razvoju mnogih delova sveta slanjem novca porodici i rođacima.  

Money from Sweden Agencije za zaštitu potrošača bazira se na državnom zadatku dobijenom od Vlade , koja je opet, dobila nalog od Ujedinjenih nacija, UN. Svetska banka i UN su skrenuli pažnju da slanje novca u inostranstvo košta velike sume novca. Kroz uslugu poređenja cena, oni žele da snize troškove tako da više novca stigne do primalaca.