Ovo možete vidjeti na strani za upoređivanje cena

Na strani za upoređivanje cena možete videti najveća preduzeća koja nude transfer novca u zemljama koje mi ispitujemo. Dostupni su dva primera: prebaciti 1.000 kruna ili 3.000 kruna. Ne može se ispuniti iznos po sopstvenom izboru.

Zelena govori koliko je novca dospelo primaocu

Mi pokazujemo koliko se od izabranog iznosa stvarno prenese. To je suma koju vidite u zelenom polju. U crvenom polju vidite koliko je odbijeno na ime naknade i prilikom menjanja kursa. Sva preduzeća uzimaju naknadu za promenu u lokalnu valutu koja je dostupna u zemlji prijema.

Mi takođe pokazujemo  koje vreme je svako preduzeće navelo da je potrebno dok novac ne stigne. Možete sortirati čitavu listu rezultata po najbržem ili najjeftinijem prenosu.

Upozoravajući trougao za skrivene podatke

U slučajevima kada preduzeća ne žele da odgovore na pitanja koja smo im postavili, to će se označiti sa upozoravajućim trouglom i znakom uzvika. To znači da su mogući skriveni izdaci. Ako izaberete jedno ovakvo preduzeće, pitajte koliko tačno od vašeg novca će se preneti iz Švedske za datum koji ste izabrali za predmetni transfer.

Čitajte više o preduzećima i uslugama

Imate takođe i mogućnost da za svako preduzeće dođete do dodatne informacije klikom. Tu možete naći podatke i o drugim uslugama koje se nude za baš tu zemlju koju ste izabrali. Osim toga možete i naći adresu njihove sopstvene početne veb stranice gde možete dodatno čitati. Kako stoje stvari danas, mi nemamo mogućnosti da vidimo da li postoje dodatni troškovi u zemlji prijema.