Suubsashada konto bangi

Bangiyada Iswiidhan waxaa waajib ku ah iney kugu martiqaadan adiga konto bangi. Adiga waxaa xaq u leedahay inaa suubsato konto bangi haddii aadan xitaa heysan lambarka aqoonsiga oo iswiidhishka, ciwaan iswiidhish ama qarsoodi laga dhigay warbixinta shaqsiga aad tahay. Laakin bangiga waxaa qasab ku ah inuu koontaroolo qofka aad adiga tahay intuusa konto bangi kuu furin.

Bangiga wuu kuu diidikara konto bangi haddii aad hada ka hore khiyaantay bangiga. Weey ku dhihi kara xitaa may haddii dambi lagaaga shakisanyahay.

Bangiga waajib kama saarna iney kugu martiqaadan bangiga internetka laga isticmaalikaro oo loo yaqaan bangiga internetka. Ma jiro xitaa wax waajib markey noqoto iney ku siiyaan kaar bangi ama lacag deyn. Laakin Hey’adda koontaroosha maaliyada[Finansinspektionen] waxey bangiyada iswiidhan kula talin iney dadka adeegyada noocyadaas ku martiqaadan, tusaale ahaan kaarka bangiga iyo bangiga internetka, oo ey siiyaan dadka ey macmiisha la yihiin.

Sidaa baa adiga ku tusi qofka aad tahay?

Dukumentiga qofka shaqsiyadiisa ku caddeeyo oo Iswiidhan ka ansaxsan waa:

 •Liisanka baabuurta oo Iswiidhan

 •Kaarka aqoonsiga oo Iswiidhan

 •Kaarka aqoonsiga oo ku dhagan tahay calaamada SIS, Midoowga yurub

 •Baasaboorka iswiidhishka

 •Baasaboorka wadankale

Haddii aad isticmaaleysid baasaboor wadankale bangiga wuxuu ku dhihikara inaa waraaqad caddeyn ka keentid bangiga aad wadankaada hooyo ku leedahay.

Warbixin kale waxaa ka akhrisankartaa bogga internetka www.konsumenternas.se