Sidee baa lacagta si raqiis ah ku diri kara?

Shirkadaha dhammaan qarash bey adiga kaa qaadanaayaan markaa lacag xawileysid. Adiga lacag baa kuu baaqankarto haddii aad isla barbar dhigto qarashka ey shirkadaha qaadanaayaan. Markaa dalbatid tan kugu fiican lacagta aad xawishay inta kugu badan weey gaari meesha aad u dirtay.

   

Muhiim:

 •Markaa halmar lacag badan xawileysid ey ka raqiisisan tahay badanaa markaa inyar oo lacag dhowr jeer xawisho

 •Waqti hore dir; lacag xawilaad oo dhowr sanadood gudaheeda lagu qaadanaayo caadeyn waa qaali haddii lala barbar dhigo xawilaad oo dhowr maalmood qaadaneyso

 •Isla barbar dhig adeegyada oo xawilaadyada kala duwan

Isla barbar dhig shirkadaha iyo qiimaha

Isticmaal adeeg aan anaga kuu diyaarinay oo isla barbar dhigaayo qiimaha inta u kala dhaxeeyo sidaa u aragtid firiqa u dhaxeeyo. Meeshaan waxaa xitaa ka arki ilaa inta lacagta aad dirtay oo loo goosanaayo qarash ahaan, ayadoo u kala dhigeyno karoon ahaan iyo boqolkiiba. Waxa anaga ku tuseynaa sida ey noqoneyso markaa dirto 1 000 iyo 3 000 karoon. Waa tusaale yaal oo adiga kuu fududeynaayo inaa aragtid inta u kala dhaxeyso. Adiga qiimaha aad rabto kuma qori kartid.