Sidaan baa suubin markaa lacag xawileyso

Haddii aad rabto inaa lacag dirto waxaa la xiriiri bangi ama wakiil, shirkad oo shaqadooda tahay iney lacag xawilaan. Dhammaan shirkadaha dhammaan wadamada aduunka lacag u ma wada xawilaan. Adiga lacagta waxaa ku siin kartaa kaash ahaan, kaar bangi ama uga soo xawilikartaa kontada bangigaada. Laakin dhammaan shirkadaha ma oggola dhammaan noocyada lacag siinta.

Intaadan lacag xawilin aad bey muhiim u tahay inaa ka wardoontid waxyaabaha adiga muhiimka kuu ah: qiimaha lacagta lagu xawilaayo ama waqtiga ey qaadaneyso ilaa lacagta ka gaareyso?

Muhiim:

 •Waqtiga: Ilaa imisa baa habboon iney qaadato lacag xawilaada?

 •Qiimaha: Ilaa imisa baa adiga diyaar u tahay inaa bixiso sidii laguugu xawilo?