Haddii ey wax qaldamaan

Fadlan weeydii shirkada sida wax laga yeelaayo haddii ey wax qaldamaan. Weeydii xitaa wixii rasiid ama dukumenti aad adiga u baahan karto sidaa inaa lacag xawishay u caddeynkartid. Aad bey muhiim u tahay inaa ka warheysid rasiidka ama wada heshiinta adiga u baahantahay sidaa u caddeynkartid inaa lacagta dirtay.

Muhim:

 •Markasto keedi dhammaan wada heshiinta iyo rasiidyada ilaa adiga warbixin ka heshid inuu qofkii aad u dirtay lacagtii helay.

 •Waa xitaa muhiim qofka aad lacagta u dirtay inuu keedsado rasiidyada la siiyo.

Haddii uu dhibaato dhacdo waa muhiim in aad haysato waraaqo caddeyn sidaa adiga u dalbankartid in qaladka laguu saxo, sidaa uga dacwoon kartid adeega.