Imisa buu yahay qiimaha lacagta lagu diraayo?

Qiimaha lacagta laguugu diraayo wadankale badanaa shirkadaha weey ku kala duwan yihiin, maadaama shirkad kasto ey go’aankeeda iska leedahay. Shirkadaha oo kuu suubinaayo adeega oo xawilaada lacagta oo u direysid wadan kale waxey qaataan qarash. Markaa lacagta dirtid waxey oo kale qaataan qarash oo sarrifka lacagta oo lacagtii aad dirtay wadankaas lacagtiisa u sarrifaayaan. Inta uu qarashkaas noqonaayo wax badan bey shirkadaha ku kala duwanaan karan.

Waa inaa ku fakirtaa inaa iska fiiriso inta ey qarash sugan ahaan u qaadanaayaan markey lacagta sarrifaayaan. Shirkaad oo qarashka mid raqiis ku eh kan kale bey qaali ka ahaan kartaa.

Weeydii markasto haddii xitaa qofka wadanka aad lacagta u direyso ey qarash ka qaadanaayaan. Ku fakir inaa qarashka isku wada xisaabiso. Waxa muhiimka waa ilaa imisa oo lacagta oo qofka gaareyso.

Isku xisaabi:

 •Qarashka

 •Qarashka markii lacagta la sarrifaayo, tan loo yaqaan qarashk sarrifka

 •Qarashka qaabilaada