Vilka länder finns med på Money from Sweden?

Det finns i dagsläget 42 länder med i prisjämförelsen på Money from Sweden. Då vi av kostnadsskäl inte kan samla in data för alla länder i världen har vi varit tvungna att sålla. Vid urvalet har vi jobbat efter ett antal olika kriterier:

  1. Landet ska ha en stor befolkningsgrupp i Sverige
  2. Vara mycket högt prioriterade av FN för ekonomiskt stöd (kategoriserat som ett av världens fattigaste länder av FN)
  3. Eller tillhöra ett av de länder till vilket det går störst andel pengar från Sverige (möjlighet att sätta prispress på marknaden)

Saknas ditt land på listan faller det i dagsläget inte in under något av kriterierna. Vi ser däremot över vilka länder vi samlar in data för löpande så om läget förändras kan fler länder komma att inkluderas. Vårt råd till dig som är på väg att skicka pengar till ett annat land är att se dig omkring på marknaden. Avgifter och villkor varierar mycket som det ser ut i Sverige idag.