จะส่งเงินให้ถูกลงได้อย่างไร

บริษัทจะคิดค่าบริการต่าง ๆ เมื่อโอนเงิน ท่านสามารถประหยัดได้โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการของแต่ละบริษัท การเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดจะช่วยให้เหลือเงินถึงมือผู้รับมากขึ้น

  

ข้อสำคัญ :

 •โดยปกติแล้วการโอนเงินจำนวนมาก ๆ จะถูกกว่าการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยหลาย ๆ ครั้ง

 •โอนก่อนเวลา เพราะการโอนเงินในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมักจะแพงกว่าการโอนเงินที่ใช้เวลาสองสามวัน

•เปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ ในการโอนเงิน

เปรียบเทียบบริษัทและราคา

ใช้บริการของเราในการเปรียบเทียบราคาเพื่อดูว่ามีส่วนต่างกันมากน้อยเพียงใด ท่านจะสามารถดูจำนวนเงินที่หายไปเป็นค่าธรรมเนียมได้ทั้งในรูปแบบโครนาและเปอร์เซนต์ เราจะแสดงข้อมูลให้ดูว่าถ้าส่งเงินจำนวน 1,000 และ 3,000 โครนาจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะช่วยให้ท่านเปรียบเทียบส่วนต่างได้ง่ายขึ้น แต่ท่านไม่สามารถเลือกกรอกจำนวนเงินได้เอง