วิธีการส่งเงินมีดังต่อไปนี้

เมื่อจะส่งเงินท่านจะต้องติดต่อกับธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการ กล่าวคือ บริษัทที่ให้บริการโอนเงิน อย่างไรก็ตามบริษัททั้งหลายให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศได้ไม่ครบทุกประเทศ ท่านสามารถชำระเงินที่จะส่งด้วยเงินสด ด้วยบัตรธนาคาร หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารของท่าน แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทเสมอไปที่จะรับโอนเงินด้วยวิธีที่กล่าวมาทั้งหมด

ก่อนที่จะใช้บริการโอนเงินอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าหากรู้ว่าสิ่งไหนมีความสำคัญสำหรับท่านมากกว่ากันระหว่างราคาสำหรับโอนเงิน หรือวันเวลาที่เงินจะถึงปลายทาง

ข้อสำคัญ :

 •เวลา : การโอนเงินใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

•ราคา : ท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการโอนเงินจำนวนเท่าไหร่