หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ

โปรดสอบถามบริษัทว่าจะมีผลอย่างไรหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ให้สอบถามด้วยว่าเอกสารหลักฐานใดที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อพิสูจน์การโอนเงิน สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าใบเสร็จหรือหนังสือสัญญาใดที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ส่งเงินไปแล้ว

Spara kvitto

ข้อสำคัญ:

  • เก็บหนังสือสัญญาและใบเสร็จในการโอนของคุณไว้เสมอจนกว่าคุณจะรู้ว่าผู้รับได้ลงชื่อรับเงินในจำนวนที่ถูกต้อง
  • นอกจากนี้ยังจำเป็นที่ผู้รับจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เช่นกัน

หากมีปัญหาจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารที่มีทั้งหมดเพื่อคุณจะสามารถขอให้แก้ไขได้ กล่าวคือ การร้องเรียน