การส่งเงินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปต่างประเทศโดยมากจะแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละบริษัทจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของตนเอง บริษัทต่าง ๆ ที่เสนอบริการโอนเงินไปต่างประเทสจะหักธรรมเนียม เมื่อดำเนินการโอนเงินเสร็จแล้วจะคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับ อัตราค่าธรรมเนียมในหลาย ๆ กรณีจะแตกต่างกันมาก

Vad kostar det?

คุณควรตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนที่จะส่งเงินไปต่างประเทศเพื่อไม่พลาดที่จะสังเกตเห็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

  • หาว่าค่าธรรมเนียมคงที่หักออกในการโอนและอัตราค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทที่เก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างถูกอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมอย่างอื่นแพง
  • สอบถามทุกครั้งว่าการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในประเทศผู้รับหรือไม่เมื่อคุณโอนเงิน
  • อย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจำนวนเงินที่จะไปถึงผู้รับเป็นสิ่งสำคัญ

คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด:

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนอย่างเดียว
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • ค่าใช้จ่ายในการรับเงิน