จะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเงินเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปต่างประเทศส่วนมากจะแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละบริษัทมีสิทธิ์กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของตนเอง บริษัททั้งหลายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศจะหักค่าธรรมเนียมการโอน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็จะหักค่าธรรมเนียมในการแปลงเป็นสกุลเงินของประเทศปลายทางอีกด้วย อัตราค่าธรรมเนียมจะสูงเพียงใดอาจแตกต่างกันมากในหลาย ๆ กรณี

พึงระลึกไว้ว่าควรตรวจดูทั้งจำนวนค่าธรรมเนียมคงที่และอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทที่คิดค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใดถูกอาจจะคิดค่าธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งแพง

นอกจากนี้ให้สอบถามทุกครั้งเมื่อคิดจะโอนเงินว่าจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับประเทศปลายทางหรือไม่ อย่าลืมที่จะนับรวมรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะจำนวนเงินที่เหลือถึงมือผู้รับนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

นับรวม:

 •ค่าธรรมเนียม

•ค่าธรรมเนียมในแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  ซึ่งเรียกว่า ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน

•ค่าใช้จ่ายในการรับเงิน