นี่คือ Money from Sweden

Money from Sweden(เงินจากสวีเดน) เป็นเว็บไซต์ให้บริการทางการเงินของรัฐซึ่งจะเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับโอนเงินไปต่างประเทศ ในประเทศสวีเดนจะมีธนาคารหลายแห่ง บริษัท ตัวแทนและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่อนุญาตให้คุณส่งเงินไปต่างประเทศ ภารกิจของเรา คือ ค้นหาบริการที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับคุณ เป็นการบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่ขึ้นกับผู้ให้บริการรายใดในตลาดธุรกิจนี้ บริหารโดยสำนักงานผู้บริโภค(Konsumentverket)

ความเป็นมา

เป้าหมายของเราคือส่งเสริมการเปิดกว้างและการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดธุรกิจนี้ สำหรับส่งเงินไปต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า การโอนเงิน

นอกจากนี้เราต้องการให้ความสนใจกับผู้คนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในหลายมุมของโลกจากการส่งเงินให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง

บริการMoney from Swedenของสำนักงานผู้บริโภค จะอาศัยแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้รับมอบหมายมาจากองค์การสหประชาชาติ (UN)ธนาคารโลกและองค์การสหประชาชาติ ได้เล็งเห็นว่า มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการส่งเงินไปต่างประเทศ การใช้บริการเปรียบเทียบราคาจะทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เหลือเงินถึงมือผู้รับมากขึ้น