ในหน้าเปรียบเทียบราคาท่านจะสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้

ในหน้าเปรียบเทียบราคาท่านจะสามารถดูได้ว่ามีบริษัทรายใหญ่ใดบ้างที่ให้บริการโอนเงินไปยังประเทศปลายทางต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในบริการตรวจสอบราคาของเรา โดยเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูสองตัวอย่างด้วยกัน ได้แก่ การโอนเงินจำนวน 1,000 โครนา หรือจำนวน 3,000 โครนา ทั้งนี้ท่านไม่สามารถเลือกจำนวนเงินเองได้

สีเขียวสำหรับจำนวนเงินที่จะถึงมือผู้รับปลายทาง

เราจะแสดงจำนวนเงินที่จะได้รับจริงหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนแล้ว ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะปรากฎในช่องสีเขียว ส่วนในช่องสีแดงจะปรากฎจำนวนค่าธรรมเนียมคงที่ที่ถูกหักและอัตราแลกเปลี่ยน ทุกบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศปลายทาง

นอกจากนี้เรายังแสดงข้อมูลระยะเวลาในการโอนเงินตามแต่ละบริษัทระบุไว้ ท่านสามารถเลือกแสดงรายการผลลัพธ์ทั้งหมดโดยเรียงจากระยะเวลาในการโอนที่เร็วที่สุดและถูกที่สุด

สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเป็นคำเตือนว่ามีข้อมูลซ่อนไว้

ในกรณีที่บริษัทไม่ประสงค์จะตอบคำถาม เราจะทำเครื่องหมายเตือนเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมและเครื่องหมายอัศเจรีย์ ซึ่งหมายความว่า อาจจะมีค่าธรรมเนียมแฝง หากท่านเลือกบริษัทเหล่านี้ให้ท่านสอบถามให้แน่ชัดว่าในวันเดือนปีที่ท่านเลือกจะส่งเงินนั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเงินที่โอนจากสวีเดนจะเหลือจำนวนเท่าไหร่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการบริการ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลิกที่ชื่อของแต่ละบริษัทเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบริการอื่น ๆ สำหรับประเทศปลายทางที่ท่านเลือกโดยเฉพาะ และท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ว่ามีการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้รับเงินประเทศปลายทางเมื่อรับเงินหรือไม่ ดังนั้นท่านควรขอข้อมูลเรื่องนี้กับบริษัทที่ใช้บริการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ความรับผิดชอบ/ข้อจำกัด