ብወግዓውያን መስመራት ምሕዋል ረብሓቱ

ወግዓውያን መስመራት ሓዋላ፤ ማለት ባንክታትን ወኪላትን፤ ንጥፈታቶም ብሕጊ ሽወደን ዝቕየዱ ኮይኖም ሽወደናውያን መንግስታውያን ትካላት’ውን ይቆጻጸሮኦም እየን። ብተወካኺ ገንዘብ ክለኣኽ ከሎ ንኣህጉራውያን ኣገልግሎታት ሓዋላ ዝቕይዱ ሕግታት ኣለዉ።

Fördel med formella kanaler
ስለ’ዚ ኣብ ክንዲ ግላውያን ነዞም ብመልክዕ ባንክታትን ወኪላትን ዘለዉ ወግዓውያን መስመራት ሓዋላ ምምራጽ ዝሓሸ’ዩ። ባንክታትን ወኪላትን እቲ ገንዘብ ከም ዝበጽሐ ሓላፍነት ኣለዎም። እዚ ሓላፍነት ብ’ቶም ውዕላት ምሕዋል ይቕየድ።