ብልጫታት ወግዓዊ መስመራት ምትሕልላፍ ገንዘብ

ወግዓዊ መስመራት ምትሕልላፍ ገንዘብ፡ ማለት ባንክታትን ወኪላትን፡ ንጥፈታተን ብሕጊ ስዊድን ምቑጽጻር ይግበረሉን፣ እተን ኩባንያታት ድማ ብመዝታት ስዊድን ኦዲት ይግበረለን እዩ። ኣብ ምትሕልላፍ ገንዘብ ንዚውሃብ ኣህጉራዊ ኣገልግሎታት ዚቖጻጸር ድማ ሕግታት ኣሎ። ብውልቀሰባት ዘይኮነስ፡  ብባንክታትን ወኪላትን ዚግበር ወግዓዊ መስመር ምትሕልላፍ ገንዘብ ክትመርጹ ጽቡቕ ዝገብሮ ድማ በዚ ምኽንያት'ዚ እዩ።

ባንክታትን ወኪላትን፡ ነቲ ዚመሓላለፍ ገንዘብ ብሓላፍነት ይሕታት እየን። እዚ ተሓታትነት'ዚ፡ ኣብቲ ንምትሕልላፍ ገንዘብ ዚምልከት ዚወጸ ውዕላትን ኲነታት ሕግን ሰፊሩ ኣሎ።