ገንዘብ ብኸመይ ይስደድ

ገንዘብ ንምስዳድ፡ ኣገልግሎታት ምትሕልላፍ ገንዘብ ንእትህብ ባንኪ ወይ ወኪል ኩባንያ ተወከሱ። ኲለን ኩባንያታት፡ ናብ ኲለን ሃገራት ገንዘብ ኣየመሓላልፋን እየን። ነቲ እትመሓላልፍዎ ገንዘብ፡ ብጥረ-ገንዘብ፣ ብካርድ ወይ ድማ ካብ ሕሳብ ባንክኹም፡ ገንዘብ ብምትሕልላፍ ክትከፍልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኲለን ኩባንያታት፡ ንዂሉ ኣገባባት ክፍሊት ዝቕበላ ኣይኮናን።

ገንዘብ ቅድሚ ምትሕልላፍኩም፡ እቲ ንዓኹም ኣዝዩ ዘገድስ ማለት፥ ዋጋ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ወይ እቲ ገንዘብ ዝበጽሓሉ ግዜ ዝኣመሰለ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ።

ኣገዳሲ፥

 •ግዜ፥ ገንዘብ ንኽበጽሕ እትህብዎ ገደብ ግዜ ክንደይ እዩ።

 •ዋጋ፥ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ ንኽትረኽቡ ንኽትከፍልዎ ድሉዋት ዝኾንክሙዎ ኣገልግሎት ክፍሊት ክሳዕ ክንደይ እዩ?