ገንዘብ ብኸምዚ ይለኣኽ

ገንዘብ ንምልኣኽ ናብ ባንካ ወይ ወኪል ወይ ድማ ናብ ሓዋላ ዝገብሩ ትካላት ተወከስ። ኩሎም ትካላት ገንዘብ ናብ ኩለን ሃገራት ኣይልእኻን’የን። 

Bankombud

እቲ ትሕውሎ ገንዘብ ብጥረ-ገንዘብ፤ብካርድ ወይ ድማ ካብ ሕሳብ ባንክኻ ብምምሕልላፍክትኸፍሎ ይከኣል’ዩ። ኩሎም ትካላት ግን ኩሉ ዓይነታት ኣከፋፍላ ኣይቅበላን’የን። 

Tid eller pengar?

ኣገዳሲ!
ቅድሚ ነቲ ገንዘብ ምሕዋልካ ንዓኻ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር እንታይ ምዃኖም ምፍላጡ ጽቡቕ’ዩ።

  • ክፍሊት: መሐወሊ ዋጋ ክንደይ ምዃኑ
  • ግዜ: እቲ ገንዘብ ንኽበጽሕ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስደሉ