እዚ ማኒ ፍሮም ስዊድን እዩ (Money from Sweden)

Money from Sweden ብመንግስቲ ዝተመወለ ኮይኑ፤ ገንዘብ ናብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ዝለኣኸሉ እዋን ዘለዉ ክፍሊታትን ሽርፍታትን ብምውድዳር ኣብ ኢንተርነት ዝወሃብ ኣገልግሎት’ዩ። ኣብ ሽወደን ናብ ወጻኢ ሃገር ገንዘብ ክትልእኽ ዝሕግዙኻ ብዙሓት ባንክታት፤ ትካላት፤ ወኪላትን ካልኦት ፊናንሲያውያን ድርጅታትን ኣለዉ። ዕላማና እምበአር እቲ ዝቐልጠፈን ዝሓሰረንኣገልግሎት ንዓኻ ንኽትረክብ ምሕጋዝ’ዩ። እዚ ኣገልግሎት ኢንተርነት’ዚ ብነጻ ኾይኑ ካብ ኩሎም እቶም ኣብ’ቲ ዕዳጋ ዝዋስኡ ነጻን ብቤት ጽሕፈት ኣህለቕቲ ዝምራሕን’ዩ።

ድሕረ ባይታ

ዕላማና ገንዘብ ናብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ዝለኣኸሉ ወይ ዝሕወለሉ ግዜ ኣብ’ቲ ዕዳጋ ግሉጽነትን ምዕሩይ ውድድርን ንምስሳን እዩ።.

ሰባት ገንዘብ ንቤተ ሰብን ቐሪብን ብምልኣኽ ኣብ ዕብየት ብዙሓት ሃገራት ዝጻወቶ ኣገዳሲ ሚና ቆላሕታ ክንገብረሉ እውን ንደሊ ኢና።  

ማኒ ፍሮም ስዊድን ሓደ ኣገልግሎት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣህለቕቲ ኾይኑ ብተልእኾ መንግስቲ ዝቖመን፤ መንግስቲ’ውን ብግደኡ ነቲ ተልእኾ ካብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተቐበሎን’ዩ። ባንኪ ዓለምን ሕቡራት ሃገራትን፤ገንዘብ ናብ ወጻኢ ምልኣኽ ብዙሕ ወጻኢታት ከም ዝሓትት ቖላሕታ ገይሮምሉ’ዮም። ብኣገልግሎት መወዳደሪ ዋጋ፤ ነቶም ወጻእትታት ብምቕናስ ተቐበልቲ ኣብ ኢዶም ዝያዳ ንኽበጽሖም እዩ ዝድለ ዘሎ።