Money from Sweden

Ansvar/Avgränsning

Money from Sweden är en oberoende, statligt finansierad, webbplats som har som syfte att visa de kostnader som finns kopplade till att skicka pengar utomlands. Denna webbplats rekommenderar inte någon enskild bank eller företag utan har som syfte att jämföra de som förekommer på den svenska marknaden. Tanken är att du själv ska fatta beslut om vilket företag eller tjänst som passar bäst för just dina behov.

Alla data på denna webbplats hämtas in via så kallad ”mystery shopping”. Det innebär att vi anlitar ett undersökningsföretag vars anställda samlar in data om alla kostnader. Det gör de genom att agera som kunder.

Använder exempelsummor

Vi arbetar med tre exempelsummor att föra över: 1 000, 3 000 och 5 000 kronor. Vi mäter endast det som händer vid detta tillfälle och inget annat.

Du behöver välja själv

Som användare bör du inte fatta ett beslut enbart på den information som presenteras här eftersom de faktiska kostnaderna kan variera. Vi råder dig därför att inte ta de siffror som presenteras som fakta, utan som ungefärliga siffror. Du behöver undersöka vad som gäller vid varje tillfälle.

Konsumentverket sköter tjänsten

Webbplatsen drivs och administreras av Konsumentverket. Det är en svensk, statlig myndighet.

Fel på sidan?

Hittar du faktafel eller upplever tekniska fel på sidan får du gärna meddela oss så vi kan korrigera felet så snabbt som möjligt. Mer information finns under kontakta oss.

Senast granskad: February 7, 2024

Tjänsten drivs av Konsumentverket och är certifierad av Världsbanken.

Money from Sweden är en statligt finansierad webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till andra länder. Webbtjänsten är gratis att använda och helt oberoende av alla aktörer på marknaden.[MFS] Logo - World bank