Fakta

Den genomsnittliga avgiften för att skicka 1000 kronor till de länder som finns med i vår datainsamling var nästan 19 procent i november 2014. För att skicka 3000 kronor var avgiften 9 procent. Nu efter några år i drift har dessa kostnader börjat sjunka men kostnaderna kan fortfarande vara höga.

Avgifterna varierar fortfarande mycket på marknaden. Ett företag kan erbjuda en tjänst nästan gratis, medan ett annat företag tar nästan hälften av det överförda beloppet i avgifter. Det går med andra ord att skicka pengar med låga avgifter från Sverige men det gäller att välja rätt överföringssätt, företag eller bank.

Money from Sweden har som syfte att öka insynen i remitteringsmarknaden och sänka kostnaderna för att överföra pengar till utlandet. Förhoppningsvis kommer webbplatsen att bidra till det övergripande målet att hjälpa konsumenterna att göra det bästa valet av tjänst och företag och se till att mer pengar kommer till dem som behöver dem.

På Money from Sweden kan du från och med juni 2018 jämföra kostnader för att skicka 1000, 3000 och 5000 kronor. Vi visar på avgifter, hur lång tid det tar och på vilket sätt du kan överföra pengarna.