Fakta

Den genomsnittliga kostnaden för att skicka 1000 kronor till de länder som finns med i vår datainsamling var 15 procent i november 2014. För att skicka 3000 kronor var kostnaden 8 procent. Nu efter några år i drift har dessa kostnader börjat sjunka både för 1000 och 3000 kronor.

Avgifterna varierar fortfarande mycket kraftigt bland företag och mellan tjänster. Där ett företag kan erbjuda en tjänst nästan gratis, tar ett annat företag nästan hälften av det överförda beloppet i avgifter. Det går med andra ord att skicka pengar med låga avgifter från Sverige men det gäller att välja rätt överföringssätt, företag eller bank.

Money from Sweden har som syfte att öka insynen i remitteringsmarknaden och sänka kostnaderna för att överföra pengar till utlandet. Förhoppningsvis kommer webbplatsen att bidra till det övergripande målet att hjälpa konsumenterna att göra det bästa valet av tjänst och företag, se till att mer pengar kommer till dem som behöver dem.