Fördelen med formella överföringskanaler

Formella överföringskanaler, det vill säga banker och ombud, har sin verksamhet reglerad i svensk lag och företagen granskas av svenska myndigheter. Det finns dessutom lagar som reglerar internationella tjänster för att föra över pengar. 

Fördel med formella kanaler
Därför är det bra att välja de formella överföringskanaler som finns i form av banker och ombud, i stället förprivatpersoner. Banker och ombud har ett ansvar för att pengarna kommer fram. Ansvaret regleras i villkoren som gäller vid en överföring.