Money from Sweden

Information till banker och andra finansiella institut

Prisinformation samlas in varje månad från företagen. Konsumentverket, genom sina datainsamlare, agerar som kund för att få samma information som en konsument skulle få.

Frågor vid datainsamlingen 

  1. Hur mycket kostar det att skicka 1 000/3 000/5 000 kronor till X? 

  2. Vilken växelkurs används, om jag skickar pengarna nu? 

  3. Hur snabbt är pengarna framme? 

  4. Hur kan jag skicka pengarna? (online, på kontor, via telefon och så vidare) 

  5. Hur kan mottagaren ta ut pengarna? (kontanter, online, bankomat och så vidare) 

  6. Var kan mottagaren hämta ut pengarna? (landstäckande, större städer och så vidare) 

  7. Kostar det något för mottagaren att få ut pengarna?  

  8. Finns det något annat jag som kund behöver veta? 

Källa: Konsumentverket

Senast granskad: June 9, 2023

Tjänsten drivs av Konsumentverket och är certifierad av Världsbanken.

Money from Sweden är en statligt finansierad webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till andra länder. Webbtjänsten är gratis att använda och helt oberoende av alla aktörer på marknaden.[MFS] Logo - World bank