Länkar

Andra webtjänster som jämför kostnader för att överföra pengar mellan privatpersoner i olika länder
Världsbanken samlar global statistik och prisjämförelser på remittanceprices.worldbank.org