Prispressen hård med elektroniska överföringar

Sedan Konsumentverkets prisjämförelsesajt Money from Sweden startade december 2014 har kostnaden för att skicka 3 000 kronor från Sverige till utlandet sjunkit 2-4 procentenheter, mot vissa länder med upp emot 5-6 procentenheter. Framförallt är det företag som specialiserat sig på pengaöverföring som står för sänkningen. Kostnadsminskningen mot de absolut fattigaste länderna står för den mest gynnsamma utvecklingen. Avgiften för en överföring kan ibland vara under 0,5 procent. Bankerna har inte visat på samma utveckling. Även priserna för att föra över pengar inom Europa har börjat sjunka efter att länge legat stilla på samma nivå. Prisnedgången är 1,8 procentenheter.

Öppenhet gynnar konsumenterna

– Vi kan inte vara helt säkra på att det är prisjämförelsetjänsten Money from Sweden som ensam ligger bakom prispressen, men att tjänsten har en påverkan på marknaden genom att göra alternativen och kostnaderna synliga är uppenbart. Det har varit en tydlig nedgång i priserna framförallt hos företag som specialiserat sig på valutaväxling och remitteringar sedan tjänsten startade, säger Torbjörn Noaksson som är projektledare för Money from Sweden på Konsumentverket. Kostnaden för rena elektroniska överföringar kan i några fall vara under 1 procent vilket sätter press på de andra.

– När uppgifterna vad det kostar att skicka pengar blir transparenta, tillgängliga för alla att se, blir det lätt för konsumenterna att jämföra olika företag och byta till den som är billigast, säger han. Trenden är precis den vi vill se. Snittkostnaden för att skicka pengar till de absolut fattigaste länderna är just nu runt 6 procent. Minskningen har här varit större än på totalen. Du kan till exempel skicka 3000 kronor till Burkina Faso idag och betala under 0,5 procent i avgift om du väljer rätt.

Långt kvar till målet

Än är det en bit kvar till FN-målet inom Agenda 2030, att det inte ska kosta mer än 3 procent att skicka pengar till utvecklingsländer. I dag har genomsnittskostnaden för att skicka 3 000 svenska kronor till ett land i Afrika minskat från 10,2 procent (innan tjänsten lanserades) till 7,7 procent nu i maj 2018. För Sydamerika är motsvarande siffror från 11,4 till 7,2 procent.

Fakta:

Money from Sweden är en gratis prisjämförelsetjänst som är oberoende och drivs av Konsumentverket på regeringens uppdrag. Här kan konsumenter jämföra hur mycket det kostar, avgifter och växelkurs, att skicka pengar till 42 länder, främst utvecklingsländer, med olika företag.  Man ser också hur lång tid det tar. Prisjämförelsetjänsten vänder sig till privatpersoner. Money from Sweden har från och med juni 2018 förutom svensk och engelsk navigation även navigation på arabiska. Stödjande information finns på 16 språk. Tjänsten är certifierad av Världsbanken.

Sedan tjänsten öppnade den 1 december 2014 har Money from Sweden haft över 1 miljon sidvisningar. Närmare 30 procent av dem är återkommande besökare. Med nuvarande besöksfrekvens kommer mängden besök för 2018 hamna på närmare 350 000.