Kostnaden för att skicka pengar från Sverige sjunker.

Konsumentverkets prisjämförelsesajt Money from Sweden har nu varit igång i drygt 2 år. På den tiden har kostnaden för att skicka pengar från Sverige till Afrika och Sydamerika sjunkit med 4,2 respektive 4,7 procentenheter.

Däremot rör sig priserna för att föra över pengar inom Europa inte nämnvärt. För Asien är nedgången 2,2 procentenheter. Framförallt är det företagen som specialiserat sig på pengaöverföring som står för sänkningen av priserna. Bankerna har inte visat på samma utveckling.

Öppenhet gynnar konsumenterna

– Vi kan inte vara helt säkra på att det är prisjämförelsetjänsten Money from Sweden som ensam ligger bakom prispressen, men att tjänsten har en påverkan på marknaden genom att göra alternativen och kostnaderna tydligare är uppenbart. Det har varit en tydlig nedgång i priserna framförallt för länder i Afrika och Sydamerika sedan tjänsten startade den 1 december 2014, säger Torbjörn Noaksson som är projektledare för Money from Sweden.

– När uppgifterna vad det kostar att skicka pengar blir transparenta, tillgängliga för alla att se, blir det lättare för konsumenterna att jämföra olika företag och se var priset är lägst, eller överföringen snabbast, säger han.

Långt kvar till målet

Än är det dock långt kvar till Världsbankens mål att det inte ska kosta mer än 5 procent att skicka pengar till utvecklingsländer. I dag har genomsnittskostnaden för att skicka 1 000 svenska kronor till ett land i Afrika minskat från 18,7 procent (innan tjänsten lanserades) till 14,5 vid årsskiftet 2016/2017. För Sydamerika är motsvarande snittsiffror från 16,1 till 11,4 procent.

Fakta:

Money from Sweden är en gratis prisjämförelsetjänst som är oberoende och drivs av Konsumentverket på regeringens uppdrag. Här kan konsumenter jämföra hur mycket det kostar, avgifter och växelkurs, att skicka pengar till 32 länder, främst utvecklingsländer, med olika företag.  Man ser också hur lång tid det tar. Prisjämförelsetjänsten vänder sig till privatpersoner. Tjänsten är certifierad av Världsbanken.

Sedan tjänsten öppnade den 1 december 2014 har närmare 300 000 personer besökt sajten. Över 20 procent av dem är återkommande besökare. Med nuvarande besöksfrekvens kommer mängden besök för 2017 hamna på närmare 300 000.