Att skaffa bankkonto

Banker i Sverige har en skyldighet att erbjuda dig ett bankkonto. Du har rätt att få ett bankkonto även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet. Men banken måste kunna kontrollera din identitet för att du ska få öppna ett konto.
Banken kan neka dig ett konto om du tidigare har varit ohederlig mot banken. Den kan också säga nej till ett konto om det finns misstanke om brott.
Banker har ingen skyldighet att erbjuda dig tillgång till internetbank. Det finns inte heller någon skyldighet att ge dig ett bankkort eller lån i banken. Däremot rekommenderar Finansinspektionen Sveriges banker att erbjuda tjänster, som till exempel bankkort och internetbank, till sina kunder.

Hur visar du vem du är?

Giltiga identitetshandlingar i Sverige är:

  • Svenskt körkort
  • Svenskt nationellt ID
  • SIS-märkta ID-kort, EU-kort
  • Svenskt pass
  • Utländskt pass

Om du använder ett utländskt pass kan banken ibland kräva ett identifikationsbrev från den bank du har i hemlandet.

Mer information om detta finns att läsa på www.konsumenternas.se